Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme jen ty informace a osobní údaje, které nám vy sami poskytnete. Jako provozovatel internetového obchodu www.naradi-skladem.cz a kamenných prodejen nezpracováváme a neshromažďujeme žádná osobní data, jenž by mohla identifikovat jakoukoliv specifickou osobu - pokud nám osobní údaje neposkytne tato osoba sama a dobrovolně.

Jsme naradi-skladem.cz - Lubor Knotek, se sídlem Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové; IČO 72884177 a jsme správcem, který zpracovává vaše osobní údaje.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákony platnými v České republice a na Slovensku.

Nově také od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Po vašem souhlasu budeme tedy zpracovávat a shromažďovat tyto osobní údaje:

  • jméno a příjemní
  • pohlaví
  • sociodemografická data
  • historie a produktový sortiment Vašich objednávek u subjektů
  • e-mailová adresa
  • informace z internetového prohlížeče, který používáte

Řekneme-li to tedy jednoduše na příkladu. Pokud u nás nakoupíte, potřebujeme vaše jméno a příjmení, abychom měli jistotu, že komunikujeme skutečně s vámi. Stejně tak budeme potřebovat vaši emailovou adresu, abychom vám mohli dát vědět, že objednávka je v pořádku a že už se na její expedici pracuje. Vaši adresu budeme potřebovat, abychom věděli, kam vám zboží můžeme poslat. Navíc tím, že budeme znát vaše jméno a příjmení dokážeme také odvodit vaše pohlaví, z adresy kraj, ve kterém žijete a další sociodemografická data, která se nám mohou hodit pro další cílenou marketingovou komunikaci. Naše systémy také zaznamenávají historii vašich objednávek; pokud jste nám to povolili, tak také pracujeme s tzv. cookies; či získáváme informaci o vašem operačním systému pro optimální zobrazení stránek atd. Těmito všemi informacemi se snažíme zpříjemnit vám proces nákupu a poskytnout vám bezproblémový servis. Vaše osobní údaje ale bedlivě střežíme, nebojte.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

- Poskytnete je vy nám sami
- Odvodíme si je automaticky z vámi poskytnutých dat
- Získáme je prostřednictvím tzv. cookies

 

Pro jaké účely souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů podáváte?

Souhlas, který nám udělíte, slouží výhradně pro vhodnou nabídku zboží a služeb, které vám můžeme poskytnout. Nechceme vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli Vám schopni nabídnout vhodné produkty. Může to být prodejní nabídka produktů, informace o akcích a soutěžích, o novinkách.
Ke komunikaci s vámi využíváme řadu kanálů – e-mailovou komunikaci či zprávy (nebo také vyskakovací okna) v internetovém prohlížeči. Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Z jiných zákonných důvodů musíme některé vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
V případě vámi uděleného souhlasu na shromažďování a zpracovávání osobních údajů budou tato data u nás v bezpečí uloženy po dobu 2 let.
V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány pro marketingové účely, vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Existují situace, kdy předáme vaše osobní údaje třetím subjektům:
- Předání zboží a vašich osobních údajů vámi zvolenému dopravci
- Předání zboží a vašich osobních údajů subjektu, který pro nás uskladňuje smluvní partner

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Oprávněný zájem
Vámi udělený souhlas

 

Jak můžete souhlas, který jste nám dali odvolat?

Vámi udělený souhlas je samozřejmě dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho případné odvolání nebude mít jakýkoliv dopad na smluvní vztah mezi námi a vámi.

Souhlas lze jednoduše odvolat, když nás budete kontaktovat na email info@naradi-skladem.cz nebo zasláním oznámení na sídlo společnosti. Souhlas může být odvolán pouze písemně. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů na jakékoliv specifické činnosti.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Kromě již zmiňovaného odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů máte ze zákona několik dalších práv:
- Právo opravit či doplnit své osobní údaje
- Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
- Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů
- Právo na přístup k vašim osobním údajům
- Právo požadovat přenesení vašich osobních údajů
- Právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů
- Právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme

 

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Vždy se na nás můžete obrátit a to buď poslat e-mail na adresu info@naradi-skladem.cz nebo nám písemnou formou napsat a zaslat žádost na adresu sídla společnosti.

Veškeré odpovědi týkajících se ochrany osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Jen pokud by byla vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, jsme ze zákona oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních se vám budeme snažit poskytnout co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby prodloužit o dva měsíce. O prodloužení a důvodu této situace bychom vás samozřejmě předem informovali.